Podle astrologie je Merkur planetou, která je zodpovědná za komunikaci, prodej, dokumenty, znalosti, informace, kontakty. To je důvod, proč během retrográdního období může docházet k poruchám v těchto oblastech činnosti.

Retrográdní rtuť ovlivňuje každého člověka jinak, hodně záleží na porodnické tabulce. Pokud v něm vládne Merkur, například kariéra, znamená to, že mohou nastat problémy v oblasti práce. V případě, že Merkur řídí obchodní aktivity, je možné porušení povinností a nepřesnosti v dokumentech.

Někteří lidé si vlivu retrográdního Merkuru nemusí vůbec všimnout. Jiní využívají tento čas k práci na chybách, protože právě v tomto období se odhalují slabiny.