Země truchlí.

V neděli v noci zemřelo 57 let jejího života Szilvágyi Alexander Artisjus- a Franz Liszt Prize-vítězný kytarista, Akademie hudby Ference Liszta, Konzervatoř Bély Bartóka a Konzervatoř Bély Bartóka a Škola odborného výcviku Hangszerészképző a profesor Univerzity v Pécsi, odborný vedoucí Budapešti kytarového vzdělávání.

Sándor Szilvágyi se narodil v Budapešti v roce 1964, studoval u Edena Rotha od roku 1981, u Zoltána Tokose od roku 1985 v Debrecenu a v roce 1988 získal titul učitele umění s vyznamenáním. Promoval s vyznamenáním v letech 1994 až 1997 ve Vídni a učil ho profesor Walter Würdinger. V letech 1990 až 1997 učil na Debrecen College of Music a od roku 1996 na Střední hudební škole a gymnáziu Bély Bartóka. Od roku 2002 je vedoucím stáže na Univerzitě hudby Liszta Ference a od roku 2009 je odborným asistentem na Filozofické fakultě Univerzity v Pécsi. Absolvoval mistrovské kurzy v Německu, Izraeli a také na domácích festivalech a hudebních akcích. Jako konzultant v Budapešti zastupoval Maďarskou kytaristickou asociaci v Maďarské hudební radě. Každý rok organizoval a vedl další vzdělávání učitelů kytary.

Pokračování na další straně