Pravidelně vystupoval v Maďarsku i v zahraničí, stálými komorními partnery jsou István Matuz a Zoltán Gyöngyössy. Hrál několikrát na Szombathely International Bartók Seminar a Esztergom Szendrey-Karper László International Guitar Festival, a byl členem správní rady druhé akce až do své smrti. Účastnil se koncertů Národní filharmonie, Budapešťského festivalového orchestru, hudebních souborů Maďarského rozhlasu, UMZE, Intermodulation a Componensemble. Kromě kytary často mimo jiné hrál na mandolínu ve skladbách Zoltána Jeneyho, Györgyho Kurtága, Gustava Mahlera a Pierra Bouleze. V jeho interpretační činnosti hrála klíčovou roli 20. století a současná hudba, včetně děl maďarských autorů. György Kurtág Grabstein für Stephan byl první, kdo hrál na maďarského kytaristu,

Zddroj:blikk