Co ještě vědci zjistili
Jiní vědci a dotčení občané si také všimli, že dvouřetězová RNA nacházející se v bramborách postihla několik složitých drah, zejména ty, které způsobují odolnost vůči nákaze a jiné.

To znamená, že tyto modifikace by mohly na sebe vzájemně působit a mít i nové překvapující vedlejší účinky.

Jedna z látek potlačila důležitou roli dvouřetězové RNA při chemickém složení a její absence má negativní vliv na schopnost bojovat proti škůdcům.

A to je něco, co by bylo pro společnosti zabývající se prodejem pesticidů mnohem více prospěšné než pro samotné spotřebitele.

Proč i navzdory potenciálnímu nebezpečí a tak velkému počtu neobjasněných skutečností tyto brambory dostaly zelenou?

Odborníci z Ministerstva zemědělství USA a z agentury EPA ve svém vyjádření říkají, že současná kontrolní kapacita není schopna vyjednávat s dvouřetězovou RNA.

Pokud je to pravda, proč byly rostliny vytvořené s použitím této technologie schváleny?

Upřímně řečeno, vypadá to tak, že je to další ukázka amerických regulačních agentur, které se klanějí průmyslovému zemědělství a nutí ty, kteří nevědomky konzumují GMO brambory, aby se stali pokusnými králíky v tomto nezákonném a neregulovaném experimentu.

Zdroj:http://Badatel.net

1
2
3