Stát Connecticut zveřejnil seznam složek, které doprovázejí vakcínu společnosti Moderna (1). Patří mezi ně látka SM-102, látka vyráběná společností Cayman Chemical Company, která podle technického listu „není určena k lidské nebo veterinární spotřebě“ (2).

Normálně je SM-102 lipid, který se stabilizuje jeho naředěním v chloroformu. Konečný produkt obsahuje 9 dílů chloroformu pro každý lipid.

Chloroform je známá toxická látka. V bezpečnostním listu produktu jej společnost Cayman Chemical popisuje jako nebezpečnou součást. Proto biotechnologické společnosti prodávají SM-102 pouze pro výzkumné účely.

Pokračování na další straně