Pokuta 10 tisíc EUR nebo 12 měsíců vězení za ponechání zvířete na ulici v Itálii!

V Itálii, stejně jako v jiných civilizovaných zemích, vykazují státní orgány značnou péči ve vztahu k opuštěným zvířatům.

Významného úspěchu při řešení tohoto problému bylo dosaženo díky rozsáhlé propagandě o etickém zacházení se zvířaty. Již na základní škole se učí děti vlídnému zacházení se zvířaty, které organizují spolky na ochranu zvířat.

Práce jako dobrovolník v útulku je považována za prestižní záležitost, stejně jako si brát zvířata z útulku.

Aby se snížil počet opuštěných zvířat, rozhodly se tamní orgány, že zpřísní tresty pro lehkomyslné majitele.

Občané Itálie, kteří se odváží ponechat domácí zvíře na ulici, ponesou zasloužený trest. Může se jednat o pokutu ve výši 10 000 eur nebo dostanou podmíněný trest anebo trest odnětí svobody na 1 rok.

článek pokračuje na další stránce…