Řidičské předpisy se mohou v Evropské unii zpřísnit. Senioři nad 70 let budou muset podle plánů pravidelně prokazovat schopnost řídit. Reforma řidičského oprávnění má přispět ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu a dosažení cíle snížit do roku 2030 počet dopravních nehod na polovinu a do roku 2050 je zcela odstranit.

EU chystá velké změny v řidičských průkazech pro seniory

Řidiči starší 70 let budou muset v rámci reformy každých pět let absolvovat test, který prokáže, že jsou schopni řídit. V Německu se v současnosti tyto dovednosti pravidelně nekontrolují a ti, kteří složí řidičské zkoušky, je dostávají doživotně. Úřady však mohou rozhodnout o odebrání vašeho řidičského průkazu, pokud usoudí, že již nejste způsobilí k řízení.

Senioři budou mít také možnost dobrovolně se vzdát řidičského oprávnění, ale pro mnohé z nich to bude poměrně těžké rozhodnutí, protože řízení auta dává nezávislost a svobodu pohybu.

Pokračování na další straně