Reformou se podle návrhu zákona Evropské komise změní i platnost řidičských průkazů, které budou v celé EU platit 15 let . Řidičské průkazy se také mají stát digitální, aby je bylo možné obnovovat online. Ti starší 70 let však získají řidičské průkazy s platností pouze pět let.

Bude na členských státech, aby rozhodly, jak často je třeba seniory testovat. V případě, že žadatel již nesplňuje zdravotní požadavky, může být nařízeno lékařské vyšetření. Reforma řidičského průkazu má přispět k vyšší bezpečnosti silničního provozu a dosažení cílů EU v oblasti snižování počtu dopravních nehod.