Ve zmíněné studii vědci použili 4 modely na myších, u kterých se rozvinula rakovina prsu.

Jejich cílem bylo simulovat lidské pacientky, kterým se před operací podá nejprve chemoterapie, aby se pomocí ní zmenšil nádor v prsu a odstranily se rakovinné buňky, které se mohly dostat do přilehlých lymfatických uzlin.

Studie dospěla k závěru, že u myší, kterým podaly chemoterapii paclitaxel, se vyskytovalo 2 až 3krát více TMEM buněk než u těch, kterým se chemoterapie nepodala.

Kromě toho aktivita těchto rakovinných buněk byla taky zvýšena, což se projevilo vyšší koncentrací makrofágů a také vyšší tvorbou krevních cév vyživujících nádor.

Jako by hrozných zjištění nebylo málo, léčba pomocí léku paklitaxel také zdvojnásobila počet metastazujících buněk v krvi, což vedlo ke vzniku metastáz, hlavně na plicích.

Pokračování na další straně…

1
2
3
4