Tři druhy chemoterapie, které podporují metastazování rakoviny

Paclitaxel není jediný druh chemoterapie, který podporuje metastazování rakoviny do jiných částí těla.

Kromě něj se podobné účinky zpozorovaly u dalších dvou chemoterapií běžně používaných při léčbě rakoviny prsu:

  • cyklofosfamid
  • doxorubicin

Oba z uvedených léků vedly podobně jako paclitaxel ke zvýšené TMEM aktivitě, jakož i většímu množství míst, kde k tomu docházelo a také ke zvýšenému počtu rakovinných buněk cirkulujících v krvi.

Aby vědci zjistili, jak se výsledky z testů na myších shodují s lidmi, pomocí biopsie (odběru vzorku tkáně z 20 pacientek s rakovinou prsu) před a po aplikaci uvedených druhů chemoterapie pozorovali změny.

U všech lidských pacientek se potvrdila zjištění pozorovaná u myší. Kromě toho u 5 pacientek se TMEM aktivita dokonce zvýšila až pětinásobně!

Zdroj.vylectese

1
2
3
4