Psychologové radí, aby dětem vždy řekli pravdu. V tomto případě je dovoleno i malé zaonačení. Nechte vaše dítě, aby se mohlo rozloučit s umírajícím příbuzným.

Nepoužívejte fráze jako například: „Dědeček je již nyní s anděly,“ nebo „Šel do nebe.“

Vysvětlete dítěti podstatu smrti bez zbytečných a matoucích metafor, aby si nevytvářelo chybné představy. Řeknete-li, že dědeček je pryč, dítě se s největší pravděpodobností zeptá, kdy se vrátí.

V případě, že mu chcete smrt vysvětlit z náboženského hlediska, nezapomeňte zdůraznit, že zesnulý se už nikdy nevrátí. Vysvětlení by mělo být stručné a jednoduché.

Nezapomeňte: malé děti vnímají jen určitě množství informací.

Neskrývejte před dítětem vaše pocity ani slzy. Neměly by při tématu smrti pociťovat nějaké tabu. Uvolněte se, máte veškeré právo na smutek.

Děti se vás budou ptát na spoustu otázek. Odpovídejte jasně. Ztráta prarodiče je těžká i během dětství. Nejlepší věc, kterou můžete v tomto momentě udělat, je to, že budete truchlit jako jedna rodina.

článek pokračuje na další stránce..