Horoscope,Zodiac sign. Beautiful female centaur. Digitally generated image.

Přečtěte si, co připravil rok 2020 pro znamení Střelec.

Pro lidi narozené ve znamení Střelec je v roce 2020 důležitá skutečnost, že nedávno objevená planeta Eris, kterou astrologové považují za patrona tohoto znamení, bude ve vztahu k Slunci na příznivém místě. A Slunce je hlavním velitelem v roce 2020. To znamená, že Střelec bude naladěn na konstruktivní přístup a bude mít plnou důvěru ve své schopnosti.

Střelci v tomto roce budou vždy tam, kde se něco děje. Zejména ve vašem profesním životě budete nepostradatelní. Vaše vůle a odhodlání se aktivuje ve směru hmotného prospěchu. Jinými slovy, rok 2020 vás zahrne dostatkem příležitostí. Váš prvek je v souladu s prvkem patrona roku Zemským prasetem, jehož prvkem je voda. Země, voda a váš oheň – tedy teplo a světlo tvoří život. Aktivují se pozitivně procesy .Čím jasnější je slunce, tím větší je úroda.

Pokračování na další straně…

1
2
3
4