Odborníci a vědci se shodují, že problém je obrovský.

Zdá se, že velmi velké procento volně žijících živočichů na Zemi je již nezachránitelné. Dříve se prohnalo celkem pět velkých extinkčních vln, ale zatím nebyla vyvolána žádná.

To může být první a podle mnohých i poslední vlna vymírání, kterou člověk uměle vyvolá svou pouhou existencí a činností.

Člověk zanechává na Zemi stále větší ekologickou stopu. Dalo by se říci, že jsme tvrdě šlapali na naše boty pro matku Zemi, která za to nebude vůbec vděčná.

Naše Země umírá. Problém populační exploze už existuje: svět nebude schopen do roku 2050 udržet tolik hladových tlam, kolik bude, a populační růst bude i v budoucnu řádově růst.

Nicméně i tam je pomalu 80 % zvířat na Zemi odsouzeno k vyhynutí.

Podle nedávného průzkumu by více než polovina savců mohla v příštích letech a desetiletích vyhynout, a pokud by tyto druhy vyhynuly, mohlo by to vyústit v řetěz podobný dominu, ve kterém bude zničen zbývající ekosystém.

Pokračování na další straně