Každý, kdo prožije jeho hloubku, získá nevyčíslitelné bohatství trvalé hodnoty.

Můj synu

Přichází čas, kdy budu muset nastoupit cestu, z níž se již nevrátím.Nemohu tě tentokrát vzít s sebou. Zanechám tě zde, ve světě, kde dobrá rada je vždy cenná.Nikdo sa přece nenarodil moudrý, každý potřebuje zkušenosti a čas.

Žil jsem a pozoroval svět déle než ty, a proto vez, že není všechno zlato, co se třpytí. Viděl jsem padnout mnohou zářící hvězdu a také jsem viděl, jak se zlomila mnohá opěrná hůl,na niž se lidé spoléhali.Chci ti dnes dát některé rady, abys i ty věděl, k čemu jsem dospěl a co mne čas naučil.:

Uprostřed hluku a chvatu světa buď klidný a trpělivý. Mysli na pokoj a mír, který může existovat jen v tichu. Ze všech svých sil se snaž vycházet z lidmi v míru. Svoji pravdu říkej vždy klidně a jasně, ale vyslechni i jiné. Nezapomeň, že i ti, kteří nejsou zrovna učenci a kteří mnohdy jednají těžkopádně, mají ti co říci. Vyvaruj se lidí násilných a hlučných.

Ti by to tvého života nepřinesli nic dobrého, jediné neklid.

Podaří – li se ti splnit přdsedsevzetí a dosáhneš úspěchu a uznání, zůstaň nadále skromný. Skromnost a pokora jsou jediným trvalým majetkem v běhu času.

Věz , že není velké a dobré a není pravdivé to, co neobstojí před věčnou Pravdou Deseti přikázání.

Drž se proto pevně dobrého a nepřej nikdy nikomu zlé.

Pamatuj milý synu, že Pravda se nikdy neřídí podle nás, ale my se musíme řídrit podle Pravdy.

Nikoho se neboj více než sebe samého. V našem nitru však bydlí soudce. Je jím svědomí, které nezklame, a na něm záleží více, než na souhlasu celého světa. Nic nečin proti jeho radám.

pokračujte na další stránce..