Pamatuj si provždy, že svědomí promlouvá velmi tiše, a budeš li je neustále přehlušovat, ztichne docela.Toho se varuj!

Uč se od druhých, a kde se mluví o moudrosti Světla, svobodě a pokoře, tam pilně naslouchej.

Bude li ťe chtít někdo učit moudrosti, podívej se mu nejprve pozorně do tváře a do očí, protože věčné hodnoty může rozdávat pouze ten,kdo je sám vlastní.

Neuč jiné, pokud nejsi sám dost moudrý. Čiň vždy dobro a nestarej se o odměnu. Každou svou práci konej s plnou odpovědností a do cizích záležitostí se nepleť. Nikomu nepochlebuj a sám pochlebování nepříjmej.

Neříkej vše co víš, ale sleduj co říkáš.Buď ochoten vyslechnout každého, ale sám se raději nesvěřuj. Nedělej žádné dívce těžké srdce. Pamatuj, že tvá matka byla také děvčetem.

Posiluj v sobě vždy touhu konat dobro. Denně se také v tichosti zahloubej do myšlenek o živote a smrti, abys mohl jednou s klidnou myslí a nezatežením svědomím odejít z tohtoto světa.
To co nazýváme smrtí, je jen proměna k novému bytí.Učiň vše, abys na druhý břeh odchádzel s láskou a úctiplnou bázní ke Stvořiteli, kterého si poznal v Jeho díle a svým životem vyznal.

Tvůj otec.