Lepek je v jednoduchosti protein nacházející se v některých obilovinách (pšenice, žito, ječmen). Proč je to ale dnes tak běžné téma konverzace?

Odpověď zní, že pokud máte určité podmínky, může představovat vážné zdravotní riziko. Jaký je však rozdíl mezi citlivostí na lepek nebo citlivostí na lepek?

U celiakie (citlivost na lepek) lepek spouští autoimunitní reakce, které poškozují tenké střevo. Jeho vývoj může být typicky indikován bolestí břicha, mentální dysfunkcí a hubnutím. Lze jej spolehlivě určit testy.

U alergií na pšenici je autoimunitní reakce vyvolána pšeničnými bílkovinami a je doprovázena příznaky, jako jsou vyrážky, sípání a průjem.

Příznaky citlivosti na lepek jsou velmi podobné příznakům citlivosti na lepek. Říká se mu také neceliakální citlivost na lepek. Je však obtížnější ji odhalit. Může zahrnovat následující příznaky:

1.) Chronické záplavy

Mnoho nemocí a stresu může také způsobit chronickou únavu. Je však fakt, že zánětlivá reakce na citlivost na lepek může také způsobit pomalost a letargii.

Pokračování na další straně