Děti poslouchají jen zřídka a když nadejde čas jít spát, dávají svůj nesouhlas najevo hlasitým protestem. Je ale dobré hlídat čas, kdy chodí dítě spát. Brazilský dětský psychiatr Dr. Jose Ferreira Belisario Filho vysvětluje proč.

Podle jeho názoru má spánek vliv na vývoj dítěte a také i na to, jestli bude častěji nemocné. Je známo, že unavené a nevyspalé děti mají problém se soustředit, hůř se učí a jsou podrážděné. Ovšem tím seznam nekončí!

Pokračování na další straně