Starší žid se oženil s mladou dámou a měli se velmi rádi. Avšak nezávisle na tom, jak se starý pán snažil, jeho manželka nikdy nedosáhla orgasmu.

A protože židovská manželka má nárok na sexuální uspokojení, obrátili se o radu k rabínovi. Rabín vyslechl jejich otázku, pohladil si bradu a navrhl:

– Najměte švarného mladíka. A když se budete milovat, ať mladík nad vámi mává ručníkem. To pomůže vaší manželce fantazírovat a určitě dosáhne orgasmu.

Tak se vrátili domů, že vyzkouší rabínovu radu. Najali pěkného mladíka a řekli mu, ať nad nimi mává ručníkem, když se budou milovat.

Ale vůbec to nepomohlo a manželka nebyla uspokojena. Zničení se vrátili k rabínovi.

článek pokračuje na další stránce…