– Dobře, řekl rabín manželovi, tak to vyzkoušejte opačně. Ať se mladík miluje s vaší ženou a vy nad nimi mávejte ručníkem. Zase se vrátili domů a následovali rabínovu radu.

Mladík si lehl do postele s manželkou a starý pán začal mávat ručníkem. Mladík se s vervou pustil do práce a brzy manželka dosáhla obrovského orgasmu.

Manžel se usmál, vítězoslavně se podíval na mladíka a říká:
– Vidíš ty blbče, tak se má mávat ručníkem!