Dveře číslo 7. 

Jste citový člověk, velký význam pro vás má rodina, blízcí lidé, přátelé. Jim věnujete téměř všechen volný čas. Vědí, že jste jejich záštita, někdo, na koho je naprosté spolehnutí. Občas pociťujete vnitřní konflikt mezi touto svou náklonností a touhou po nových zážitcích, po cestování a poznávání světa. Musíte svůj pocit zodpovědnosti vážit i svým vlastním osobním zájmem. Jistě se ve vašem okolí najde někdo, kdo vás dokáže alespoň na čas zastoupit nebo se o vaši zodpovědnost s vámi podělit.

Dveře číslo 8.

Váš zářivý úsměv, věčně dobrá nálada a pohoda, kterou vyzařujete, tak trochu klamou. Občas máte sklon znepokojovat se kvůli hloupostem a lámat si hlavu, zda jste dost dobří v té či oné činnosti. Podívejte se pozorně do tváří lidí, kteří jsou vám nejblíž, a zjistíte odpověď. Každý si vás váží. Pokládají vás za sluníčko, které zjasní i pochmurný den. Usmějte se občas i sami na sebe. Třeba do zrcadla!

1
2
3
4
5