Dveře číslo 9. 

Skromní a nenároční, spokojíte se i s málem. Jste manuálně velmi zruční, zvládnete kdejakou opravu či výrobu užitečných předmětů, proto vás často vyhledávají kamarádi i známí. Těší vás vaše kutilství i pomoc, kterou tak můžete poskytovat. Pro rodinu jste hotový poklad. Klidný, pracovitý, laskavý a svědomitý. Lidé vás mají rádi nejen pro šikovné ruce. Na světě se vám líbí, život vás baví a umíte ho zkrášlit všem kolem sebe.

Dveře číslo 10. 

Velmi si ceníte stability a klidu. Máte trošku konzervativní sklony, změny vás spíše odpuzují a než se k nějaké rozhodnete, velmi pečlivě zvážíte všechny okolnosti. Není to ze strachu, spíše jde o výraz přání vynakládat energii pouze na věci, které mají smysl a perspektivu. Nepouštíte se do hazardních či riskantních záležitostí. Pokud však všechno uvážíte a k něčemu se rozhodnete, jste důkladní, energičtí a nesnesete žádnou polovičatost. Působíte rezervovaně. Lidé, kteří vás neznají blíže, by se velice podivili, jak se v prostředí blízkých lidí dovedete smát a bavit všechny kolem.

1
2
3
4
5