skupina 1

A.  Máte sklon být velmi nezávislý a sebevědomý. Myslíte si, že život funguje lépe, pokud jste na všechno připraven. Nastavujete si cíle, někdy uděláte kompromis, ale nikdy nesedíte jen tak a nečekáte na dobré věci, které se vám mají samy přihodit. Uděláte všechno, co můžete. Chcete dosáhnout velké věci a něco změnit. Většinu času víte přesně, co chcete a jdete si za tím. Máte tendenci tvrdě pracovat.

B.  Jste většinou ticho a jste zvyklý být sám. Když přijde sociální aspekt, nechcete hodně pozornosti a nepokoušíte se na všech zapůsobit. Necítíte se dobře, pokud jste středem pozornosti a nechcete s nikým soutěžit. Mnozí řeknou, že jste snílek, protože se často obracíte na pomoc k vaší fantazii.

C.  Jste často velmi zodpovědný. Cítíte se hrozně, pokud nemůžete mít poslední slovo nebo dělat to, co od vás každý očekává. Chcete, aby ostatní věděli, že jste tu vždy pro ně a budete dělat to, co budete pro ně to nejlepší. Často děláte velké oběti pro dobro druhých, ať to vědí nebo ne. Nejste zvyklý se starat o sebe a odpočíváte pouze tehdy, pokud něco děláte.

Pokračování na další straně…