výsledky

Nadšený – Jste velmi všestranný, optimistický a spontánní, ale někdy víte být neorganizovaný a neukázněný. Stále hledáte nové zážitky, avšak taková činnost vede často k vyčerpání, a proto můžete být velmi impulzivní. Většinu času jste veselý a velmi vděčný zato, co máte.

Vyzyvatel –  Jste sebevědomý, silný a schopný být asertivní. Ochraňujete to, co je vaše, vtipný a odhodlaný, hrdý a dominantní, někdy dokonce zastrašovat. Máte tendenci využít své silné stránky, abyste zlepšili životy jiných lidí, a tak se staly hrdinou.

Úspěšný člověk – Jste sebevědomý, atraktivní a velmi okouzlující. Ambiciózní, kompetentní a energický. Máte tendenci se starat o svůj vzhled, ao to, co si o vás myslí jiní, ale zároveň jste se naučili přijmout sama sebe. Jste autentický, a to je důvod, proč vás mnozí vidí jako jejich vzor.

Usmiřovatel –  Jste sebejistý a laskavý. Máte tendenci usmiřovat a řešit konflikty a chcete vždy nabídnout vaši podporu. Chcete, aby vše šlo po dobrém a pracujete tvrdě na tom, abyste se vyhnuli konfliktům a minimalizovaly problémy. Víte lidi sjednotit a pomoci jim vyřešit jejich problémy.

Individualista –  Jste citlivý, rezervovaný a tichý. Jste demonstrativní a upřímný, ale také rozmarný a někdy i plachý. Máte tendenci skrývat vaše pocity před ostatními, protože se často cítíte zranitelný. Jste velmi kreativní, schopný obnovit sebe sama a přetvářet vaše zážitky.

Vyšetřovatel –  Jste velmi bystrý a zvídavý, schopný se soustředit na rozvoj nových nápadů. Nezávislý a inovativní, někdy se může stát že jste zaujatý více ke svým vlastním myšlenkám a plánem. Jste vizionář, průkopník, který vidí svět z úplně nového úhlu pohledu.

Pomocník –  Jste přátelský, velkorysý a empatický člověk, který umí být sentimentální a lichotník. Máte tendenci dělat věci pro ostatní, abyste cítili potřebný. Jste nezištný, a proto cítíte potřebu dát svou bezpodmínečnou lásku ostatním.

Věrný  –  Jste důvěryhodný, oddaný a zodpovědný. Ale někdy se stane, že jste také těžce pracující typ, který je pod velkým stresem. Nicméně většinu času jste sebevědomý a připraven odvážné bránit slabších.

Reformátor – Jste etický a svědomitý. Máte si mínění o tom, co je správné a co ne, co je dobré a co špatné. Vždy chcete dělat věci lépe, ale bojíte se dělat chyby. Jste organizovaný a pečlivý, ale také kritický a perfekcionista. Zároveň jste velmi moudrý, realistický a charakterní.

Zdroj:brightside.me