Světová zdravotnická organizace popírá jeden z nejčastějších předsudků o koronaviru
Koronavirus není ve vzduchu. Tento závěr oznámila Světová zdravotnická organizace na svém oficiálním webu.


WHO zdůrazňuje, že toto prohlášení by se mělo stát oficiální reakcí na prohlášení šířená v médiích a zejména v sociálních sítích, že virus může být přenášen vzduchem z nemocného člověka na zdravého po dlouhou dobu. 

Jinými slovy, pokud se zdravý člověk ocitne na místě, kde nosič viru dýchal, může se nakazit vdechováním „kontaminovaného vzduchu“ po několika hodinách.

Prohlášení WHO vysvětluje, že k infekci dochází přímým přenosem malých kapiček uvolněných z dýchacích cest (nos nebo ústa pacienta – při kašli nebo kýchání). V tomto případě dojde k infekci, když je zdravá osoba v těsné blízkosti infikované osoby – asi metr od ní. 

Pokračování na další straně