Mohl se dostat z laboratoře

Jeden z pracovníků nakažených touto nemocí ještě nemusí být nakažen v laboratoři.

Toto onemocnění je však poměrně vzácné, takže je pravděpodobné, že jste nemoc zachytili při experimentování.

Infekce byla také objevena u dalšího pracovníka před dvěma lety, deset let poté, co si pořezal prst lahví.

Z tohoto důvodu se infekce dostala do krevního oběhu.

Žena nakonec na komplikace nemoci zemřela, a proto byla v laboratořích zavedena úsporná opatření.

Už jste zdarma?

Mnozí tvrdili, že priony ve skutečnosti již unikly. Bylo možné slyšet o několika takových případech po celém světě, a dokonce vědět o kanadských případech.

Nemoc trvá 18 až 36 měsíců, během nichž „pacienti někdy mají abnormální a rychle progredující mozkovou atrofii“.

Případy jsou soustředěny ve dvou částech provincie New Brunswick, na severovýchodě Acadianského poloostrova a jihovýchodní oblasti Monctonu: do poloviny března 2020 bylo na poloostrově identifikováno 35 případů a v Monctonu osm.

Na základě symptomů se nemoc u někoho mohla poprvé objevit v roce 2015, nicméně tento konkrétní případ byl diagnostikován až v roce 2020, stejně jako 11 případů, ke kterým došlo v roce 2019.

V roce 2020 spolu s dalšími 24 a poté dalšími jedenácti letošními případy vzrostl počet lidí léčených na tuto chorobu na celkem 47 – šest z nich dosud zemřelo.

Zdroj:science

1
2