Dveře otevřela krásná žena. Vysvětlil jí situaci a požádal ji o možnost zatelefonovat si. Žena mu však řekla, že nemá telefon, ale pozvala ho dál, aby počkal, až se počasí zlepší.

Hladový, mokrý a unavený doktor přijal milou nabídku a vstoupil do domu.

Žena mu podala horký čaj a něco k jídlu. Řekla mu také, že se může připojit k její modlitbě. Ale doktor Mark se usmál a řekl, že věří pouze v tvrdou práci, a modlitbu odmítl.

Doktor seděl u stolu, popíjel čaj a díval se na ženu v matném světle svíček, jak se modlí vedle dětské postýlky.

Doktor pochopil, že žena potřebuje pomoc, takže když skončila s modlitbou, zeptal se jí, co přesně od Boha chtěla a zda si opravdu myslí, že Bůh vyslyší její modlitby. A pak se zeptal na malé dítě v postýlce, vedle které se modlila.

Žena se smutně usmála a řekla, že dítě v postýlce je její syn, který trpí vzácným typem rakoviny a že existuje jen jeden doktor, jehož jméno je Mark, který ho může vyléčit, ale ona nemá peníze na to, aby si to mohla dovolit. Kromě toho doktor Mark žije v jiném městě. Řekla, že Bůh stále neodpověděl na její modlitbu, ale ona ví, že jí pomůže a nic její víru nezlomí.

Doktor Mark, šokovaný a neschopný řeči, se rozplakal.

Zašeptal: Bůh je veliký… a vzpomněl si na všechno, co se mu stalo: porucha v letadle, přívalový déšť, kvůli kterému zabloudil; a to všechno se stalo, protože Bůh nejen že odpověděl na modlitbu ženy, ale také jemu dal šanci vystoupit z materiálního světa a pomáhat chudým lidem, kteří nemají nic kromě modlitby.

Buďte vždy připraveni udělat to, co pro vás Bůh připravil. V životě není nic náhodné.