Roušky a respirátory mají jednu zásadní vadu. Zhruba 30% vydechnutého CO2 z plic si vdechujete zpátky do plispolu s novým nádechem. To jistě víte a není to příjemné. Musíme si ale popsat, co se děje v plicích.

Při vdechování CO2 namixovaného s čerstvým vzduchem, vzniká ochuzená kyslíková směs, která v plicních sklípcích přechází do krve. Přítomnost takto rozpuštěného CO2 v krvi způsobuje hypoxii, ale nikoliv ve fatálním měřítku, pouze se vám do mozku dostává méně kyslíku.

Zpomalují se reflexy, reakce, přesnost a bystrost, otupují se tzv. smysly. Klesá rovněž agresivita a produkce testosteronu.

Při jízdě v autě byste měli roušku a respirátor sundat, protože se jinak prodlužují reflexní a reakční doby.

Když díky respirátorům a rouškám lidé do svých těl budou čerpat CO2, dojde k zajímavému jevu, k tzv. krevní acidóze.

CO2 se totiž v plicích rozkládá ve vodě a následně difunduje do krve, kde zvyšuje kyselost krve a vzniká krevní acidóza a klesá pH krve.

Tělo reaguje kompenzačními mechanismy na zvyšující se kyselost krve, především dochází k rozšiřování tepen a uzavírání méně důležitých krevních tras, prioritu má mozek.

Pokud tento proces není extrémní, že byste třeba dýchali kouř z komína, ale jedná se jen o přidechování CO2 vlastního výdechu v roušce nebo v respirátoru, potom se kysličník uhličitý rozpouští v krvi a nevrací se s dalším výdechem ven z plic.

Sami si všimněte, že když máte roušku, zhruba po 5 minutách se cítíte lehce v limbu, není to stav závrati nebo bezvědomí, ale lehký pocit omámení.

Záleží na těsnosti respirátoru a na počtu vrstev roušky. To je důsledek acidózy, účinek CO2 v krvi.

Pokračování na další straně

1
2
3