Čísla mohou o člověku prozradit mnohé…

Jaké číslo odpovídá datu vašeho narození?

Vypočítáme je snadno – sčítáme jednotlivé číslice v datu, až získáme jednomístné číslo. Například: 19.11.1996, 1+9+1+1+1+9+9+6=37, 3+7=10, 1+0=1

Co vaše číslo znamená:
1 — vlci samotáři, uzavření a myslící na svůj prospěch. Lidé žijící podle své vůle, podle vlastního scénáře a vlastních přání. Rození kouzelníci. Tvůrci vlastního osudu, tvořící si svá vlastní pravidla a zákony.

2 — lidé žijící tím, co jim poskytuje jejich okolí. Charakterizuje je pozornost, vnímavost, přijetí toho, co je kolem. Žijí podle pravidel a zákonů života, který je obklopuje. Usilují o trvalé partnerství.

3 — lidé tvorby a krásy. Pro lidi trojky je velmi důležité mít v životě něco, nějakou kvalitu, nějakou přednost, díky které by mohli mezi ostatními vyniknout, aby si jich ostatní cenili, měli je rádi a vážili si jich. Nejdůležitější je pro ně cítit, že si jich někdo váží, že pro něj něco znamenají.

Pokračování na další straně…