Číslo 1

Jestliže se bojíte vejít do ledové jeskyně, možná vám chybí duševní blízkost, srdečnost. Máte strach ze samoty, neštěstí nebo zklamání. Nicméně však strach z této jeskyně je dobrým znamením. Podle všeho máte pocit, že jste tam, kam patříte a víte, že jdete po správné cestě. Poklad, který vás v této jeskyni čeká, je láska. Jste-li osamělí, pak jste dozráli pro romantický vztah. Jste sebevědomí a najít partnera vám nedá velkou práci. Možná si myslíte, že abyste byli šťastni, nepotřebujete hledat partnera. Věřte však, že byste mohli být ještě šťastnější. Pokud už nějaký vztah máte, pak se vám možná nedostává srdečnosti v rodině, chybí vám důvěrný přítel nebo pochopení někoho blízkého.

Číslo 2

Pokud vás vylekal vzhled tohoto strašidelného tunelu, znamená to, že máte těžkosti se sebevyjádřením. Vzhled odpudivých stěn se stopami zatékající vody a plísně a temný konec tunelu bez prosvítajícího světla hovoří o tom, že jste se v sobě zamotali, nedokážete vyjadřovat své city a stále častěji je skrýváte v sobě.
Poklad, za kterým kráčíte, je poznání vlastního smyslového světa. Hledání znalosti a umění vyjádřit sebe a své city před ostatními. Věřte, že i když to pro vás nebude snadné, stojí to za to. Až se naučíte mluvit o svých citech, spadne z vás veliká tíha.


Pokračování na další straně…

1
2
3
4