Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) začala vyšetřovat velmi vzácné případy krevních sraženin po očkování vyvinutém společností Johnson a Johnsonova farmaceutická společnost Janssen proti novému typu koronaviru, uvedla v pátek agentura EU pro léčivé přípravky.

Agentura se sídlem v Amsterdamu, která působí jako orgán farmakovigilance Evropské unie, uvedla ve svém prohlášení, že u lidí očkovaných přípravkem Janssen byly dosud hlášeny pouze čtyři případy tromboembolických příhod, tj. Krevních sraženin s rizikem vaskulární okluze.

Bylo hlášeno, že ze čtyř případů neobvyklé srážení krve se jeden vyskytl na nejmenovaném místě ve fázi klinické studie a tři se vyskytly po podání vakcíny ve Spojených státech. Jeden případ byl smrtelný, dodali.

Bylo zdůrazněno: čeká se na vyšetřování, zda existuje příčinná souvislost mezi vakcínou Janssen a malým počtem případů krevních sraženin. Příslušný výbor agentury pro posuzování rizik (PRAC) začal případy přezkoumávat, aby zjistil, zda je třeba aktualizovat informace o přípravku pro vakcínu.

Pokračování na další straně