Tento problém se vyskytuje i v lékařství. Například je známo, že na ohřátí krve při transfuzi se používá právě mikrovlnný ohřev.

Mikrovlnné záření přitom poškozuje jednotlivé složky krve. Je známy případ, kdy žena po podání krve ohřáté tímto způsobem umřela.

Objavuje se stále více informací o tom, že mikrovlnné záření zbavuje jídlo těch nejzákladnějších živin. Toto tvrzení však vyžaduje rozsáhlejší výzkum.

Škodlivými účinky mikrovlnného záření na živiny se zabývala například studie z roku 2003, která byla zveřejněna v časopise The Journal of the Science of Food and Agriculture.

Zkoumala vliv záření na brokolici. Výsledky prokázaly, že brokolice takto ztratila 97 % antioxidantů.

Pro srovnání uvádíme, že když vědci prozkoumali brokolici připravenou na páře, zjistili, že ztratila jen méně než 11 % antioxidantů.

Australská studie zjistila, že mikrovlnné záření způsobuje vyšší stupeň „rozkladu bílkovin“ než běžný ohřev.

Bylo prokázáno, že „při stejné maximální teplotě mikrovlnné záření způsobuje výrazně vyšší stupeň rozkladu než při běžné teplotě při ohřevu bílkovin“.

Studie, která zkoumala vliv mikrovlnného záření na česnek, zjistila, že už 60 sekund dokáže zcela zničit hlavní aktivní složku česneku s názvem alicin.

Mikrovlnky ničí i látky posilující imunitní systém, které se nacházejí v mateřském mléce. Jsou to živiny, které dítěti pomáhají bojovat s nemocemi a jsou nezbytné pro jeho zdraví a vývoj.

Jedna studie například zjistila, že ohřívání mateřského mléka způsobilo pokles lyzozomové aktivity a protilátek a napomohlo rozmnožení patogenních bakterií.

Zajímavé je, že vědci porovnali mikrovlnný ohřev mateřského mléka s jinými způsoby ohřevu a zjistili, že mléku uškodil nejvíce mikrovlnný ohřev.

Pokračování na další straně…

1
2
3
4