Číslo 3

Je-li vám nepříjemné pomyšlení na vstup do starého, opuštěného a polorozbořeného stavení, jste nejspíš silný a chytrý člověk s analytickým typem myšlení. Vaše volba vás rovněž charakterizuje jako člověka velmi uzavřeného.
Stěna s viditelným zdivem znamená, že jste kolem sebe zbudovali zeď a ohradili svůj svět dokonce i před blízkými lidmi. Stačíte si sami a vůči lidem kolem sebe vznášíte dosti tvrdé nároky. Pokladem, který hledáte, je způsob prolomení vlastního opevnění. Jako prorůstá tráva asfaltem, také ve vás narůstá potřeba důvěrného emocionálního styku s někým blízkým. Jste na cestě k úspěchu…

Číslo 4

Pokud vás vylekal tenhle starý dřevěný domeček, je vaše srdce nejspíš přeplněno srdečností a láskou a pociťujete velmi silnou touhu se o ně s někým podělit. Kvůli svým blízkým jste odhodláni k mnohému, chcete je obklopit teplem, péčí a láskou. To, co vás skutečně děsí, je materiální stránka věci. Jste bohatí duchovně a citově, vždy jste ochotni každého podpořit, ale trápí vás, že z nějakého důvodu nedokážete blízkým poskytnout potřebný komfort. Abyste získali, po čem toužíte, budete muset projít pracnou a dlouhou cestu. Nepatříte k těm, kteří snadno získávají peníze, budete se muset kvůli nim tvrdě snažit. Buďte si však jisti, že úspěch se nakonec dostaví.

Pokračování na další straně…

1
2
3
4