Activists represent through a performance violence against women during a rally on International Women's Day in front of the Supreme Court at Guatemala City, Friday, March 8, 2013. (AP Photo/Moises Castillo)

Při vší zdánlivé jednoduchosti a přehlednosti náš svět i nadále zůstává různorodým a rozporným, že někdy pochybujeme o správnosti jeho vnímání: některé věci jsou stále ohromující a dokonce upřímně děsivé. Upřímně udivuje, že v době zavádění pokročilých technologii a dobývání vesmíru na planetě ještě rozkvétají barbarské tradice…

Hovoříme o zemích, kde ženy nejenže nemají žádná práva, ale jsou i dennodenně vystaveny násilí, a v některých případech dokonce riskují svůj život. Zde je seznam zemí, kde ženy nepovažují za lidi.

Pokračování na další straně…