Afghánistán

Průměrná délka života afghánských žen je nízká, tak kolem 45 let, miliony vdov prosí o přežití. Chudoba, ozbrojené konflikty, časné manželství a násilí od svých mužů a příbuzných – takový je život místních žen. Zde je jedna z největších úmrtnosti při porodech, chybí zde lékaři. Ale není to tak dávno, co Afghánistán byl světským státem …

Konžská demokratická republika

“Demokratická” je velmi silné slovo, ženy zde nesmí podepsat žádný právní dokument bez souhlasu svého muže, zato povinností mají více než dost. A přestože ženy najdeme v armádě, často jsou řazeny v prvních liniích a jako první umírají. Ve velké míře se zde vyskytuje AIDS, vzkvétá násilí, často obyvatelky Konga zůstávají s dětmi bez jakékoliv pomoci.

Nepál

V této zemi se musí ženy zapojit do partyzánských jednotek, aby chránily sebe a své domovy. Tam jsou vítány časné manželství a porody. Z důvodu existence chudoby, vyhladovělá obyvatelé nevydrží dlouho – dívky brzy umírají. Kromě toho, rodiče prodávají své dcery, dokud dovrší dospělost.

Mali

Tato chudá země je známá svým krvavým rituálem: dívky zde podstupují bolestivou obřízku, mrzačí jim genitálie. Místní ženy se v raném věku vydávají, i proti své vlastní vůli. Každé desáté dívka v Mali umírá během těhotenství nebo při porodu.

Pokračování na další straně…

1
2
3
4